Sebestyén Albert

Sebestyén Albert

Motto: “De pacea ta, depinde pacea mea…” W. A. Mozart

Scurtă descriere a formatorului:

Viața mea este o școală specială, căutarea lui Dumnezeu și a oamenilor, cu revolte, liniște, contemplare…, cu învățare, muncă și experiență. Îmi place, când sunt cuprins de Pace interioară, încerc să o păstrez cât mai mult pentru ca să o pot da mai departe. Sentimentul seamănă cu flacăra unei lumânări. Nu va scădea din intensitate, dacă, cu ajutorul ei, vom aprinde și alte lumânări.

Cred cu tărie, că în mod constant depunem eforturi pentru a face mai liniștită viața noastră, a comunității și societății din care facem parte și că aceasta nu este o opțiune. Adică, nu există  dezvoltare zilnică, fără schimbare. Prin influențarea în mod deliberat a noastră înșine și a mediului nostru, facilităm înțelegerea atitudinii, comportamentului nostru, al celor care ne înconjoară.Putem să abandonăm multele întrebări considerate poetice, întrebări care ne macină zilnic mult timp și putere. Ne vom orienta mai ușor în viața noastră viitoare, fie vorba despre cea privată sau cea petrecută în câmpul muncii.


Descriere amănunțită a formatorului:

Senior trainer:

Activitatea de formare a adulților am început-o în anul 2016. În rețeaua de îngrijire a bolnavilor din cadrul Organizatiei Caritas din Alba Iulia am înființat Școala Caritas, care are ca scop cultivarea unei îngrijiri medicale umanitare, centrate pe om, crearea și cultivarea unei culturi de îngrijire a bătrânilor, precum și formarea formatorilor.

Am lucrat în diferite programe de formare pentru adulți:

  • În perioada octombrie 2006- mai 2009, formarea persoanelor din domeniul sănătății pentru femei interesate de îngrijirea la domiciliu, în cadrul cursului acreditat “Îngrijitoare bolnavi la domiciliu” (HR 00299) -curs cu un număr total de 720 ore, în cadrul modulelor: anatomie, fiziologie, patologie, gerontologie, psihiatrie gerontologică, un număr de 165 ore;
  • În perioada 2009-2014- formarea persoanelor din domeniul sănătății, persoane interesate de îngrijirea la domiciliu în cadrul cursului acreditat “Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”  (HR 000430)- curs cu un număr total de 360 ore,  în 13 grupe un total de 260 ore, în cadrul modulelor anatomie, fiziologie, patologie, comunicare în asistență medicală, etica îngrijirii, gerontologie;
  • În perioada 2011-2015 – în cadrul cursului “Formare de formatori (Formator- HR 000425), un total de 200 ore, în 10 grupe, în cadrul modulului de comunicare, managementul conflictelor și metodologia de formare a formatorilor;
  • În perioada 1 mai 2014 până la 15 decembrie 2015 am lucrat ca lector la Organizația Caritas Alba Iulia. Am lucrat 720 ore în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/127320 intitulat ”Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și sociale prin formarea asistentelor medicale”, persoanelor care lucrau ca infirmieri fără calificare, totodată femeilor din mediul rural și urban, cele care lucreazăîn diferite domenii ale sănătății și în localitățile arondate. Am participat la cursul de calificare “Infirmier (cod acreditare: HR 000427) în 31 grupe, un total de 900 ore, în cadrul modulelor: comunicare în asistență medicală, gerontologie, gerontopsihiatrie, etica îngrijirii, anatomie, hospice și îngrijire paliativă, fiziologie, patologie;
  • În perioada iulie-august 2014, am lucrat 120 ore împreună cu membriiAsociației Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în cadrul cursului acreditat de pregătire a formatorilor (“Formare de formator”), în 2 grupuri, în cadrul modulului de comunicare, managementul conflictelor și metodologia de formare a formatorilor.

Organizarea personalului (Management Resurse Umane):

  • În perioada mai 2005- octombrie 2007, am fost responsabil cu organizarea resurselor umane la Serviciul de Îngrijiri la Domiciliu al Organizației Caritas din Alba Iulia. Principalele responsabilități: căutarea resurselor umane pentru Programul de Îngrijire la Domiciliu, propuneri pentru eventualele modificări,organizarea și supravegherea angajărilor, planificareași supravegherea inițializării noilor angajați, organizarea gestionării conflictelor, oferirea de ajutor în planificarea eficientă a timpului de lucru, întocmirea fișelor de post individualizate, consiliere, evaluarea nevoilor de formare, și satisfacerea acestora - după posibilități.Membru al Comitetului de Coordonare al Programului de Îngrijire la Domiciliu, șef al Grupului de Lucru pentru Resurse Umane;
  • În perioada octombrie 2007- iulie 2014, am fost  responsabil cu organizarea personalului în cadrul Serviciului Resurselor Umane a Organizației Caritas Alba Iulia.

Principalele responsabilități: căutarea resurselor umane, propuneri pentru eventualele modificări, organizarea și supravegherea angajărilor, planificarea și supravegherea inițializării noilor angajați, organizarea gestionării conflictelor, oferirea de ajutor în planificarea eficientă a timpului de lucru, întocmirea fișelor de post individualizate, consiliere, evaluarea nevoilor de formare, și satisfacerea acestora - după posibilități. Am participat la proiectarea și implementarea ideilor de bază și la planificarea, organizarea și desfășurarea proceselor de prevenire a epuizării (burnout). Am fost membru al Consiliului de Administrație al organizației (Școala Caritas) și membru al personalului de formare al persoanelor cu timp de muncă parțial, al celor ce lucrau cu preponderențăîn mediul socio-medical, membru al Consiliului de Administrație al Organizației Caritas Alba Iulia, membru al Serviciului de Resurse Umane.

Domeniul sănătății:

  • Având calificarea de asistent medical generalist, am lucrat ca asistent anestezist și de transfuzie la Spitalul Municipal Gheorgheni în perioada ianuarie 1995- august 2001. Principalele responsabilități: pregătirea morală și fizică a bolnavilor pentru intervențiile chirurgicale la care urmau să fie supuși, supravegherea evoluției stării pacientului în timpul intervenției,asistarea la trezirea pacientului după intervenție, urmărirea evoluției pacientului în timpul perioadei de convalescență, efectuarea transfuziilor de sânge, iar ca asistent de terapie intensivă - prezență eficientăîn orice punct al spitalului- în care se afla pacientul;
  • În perioada septembrie 2001-mai 2005, am lucrat la Centrul de Îngrijiri al Caritasului de la Alba Iulia ca îngrijitor bătrâni, apoi ca șef al centrului, după care ca lider regional.Principalele responsabilități: ancorarea serviciului de îngrijire la domiciliu în împrejurimile orașului Gheorgheni, îngrijirea bolnavilor, contactarea autorităților, încheierea contractelor de parteneriat, organizarea și popularizarea serviciului de îngrijire la domiciliu, angajări de personal, inițierea personalului în activitatea de îngrijire, organizarea cursurilor de calificare, scrierea documentației pentru diverse programe finanțate, derularea programelor pentru care s-au câștigat fonduri, realizarea decontărilor sumelor primite din diferite fonduri, coordonarea activității la nivel regional, participarea activă la realizarea unui program la nivel județean,gestionarea bazei de date, organizare, depozitare, organizarea inventarului, organizarea programului pentru cei 45 de angajați. Membru al Comitetului de Coordonare al Programului de Îngrijire la Domiciliu, șef al Grupului de Lucru pentru Resurse Umane;
  • Din decembrie 2015 lucrez la Centrul Social, Familie și Protecția Copilului de la Hajdúszoboszló (Ungaria), în calitate de asistent medical și îngrijitor. Mă ocup de îngrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă, imobilizate la pat (îmbăierea, spălarea, îngrijirea pacientului cu incontinență la urinat, aranjarea mediului, păstrarea curățeniei, alimentarea, mobilizarea, cumpărăturile, curățenia, problemele administrative ale pacientului).

 

Studii:

Andragog - specializarea Organizarea resurselor umane: 2007-2010, Universitatea din Pécs (Ungaria), Facultatea de Andragogie, Dezvoltarea Resurselor Umane, grupa din Sfântul Gheorghe

Formator adulți(în România): 2011, Miercurea Ciuc

Supervizor: 2007-2008, în cadrul programului de instruire organizat la Miercurea Ciuc, de către               Organizația Caritas din Alba Iulia în colaborare cu Organizatia Caritas din Linz

Asistent medical generalist: 1991-1994, Odorheiu Secuiesc