Raport anual 2019

Asociația Progress Art, asemănător anilor precedenți a sprijinit in mod contiuu activitatea Asociației Noe Partium cu servicii de consultanţă și consiliere.  În luna noembrie am organizat un eveniment de sensibilizare a antreprenorilor şi de străngere de fonduri cu titlul ”De la zâmbet la râset”.

În cadrul învățământului dual in Şcoala Ham Janos, pentru clasele IX, X şi XI am pregătit și am avut bucuria de a fii în mijlocul elevilor cu module extracuriculare de dezvoltare a competenţelor de viaţă. Rezultatele sunt măsurabile prin schimbarea de comportament și prin feedback din partea elevilor. Activitatea de motivare și formare în învăţă,ântul dual s-au extins în anul școlar 2019-2020 în localităţile Cluj Napoca, Suceava și Vatra Dornei.

La solocotarea dirigintei clasei teoretice a X-a din Liceul Ham Janos am elaborat şi aplicat cu succes un modul de rezolvare a conflictelor. 

Am elaborat documentația pentru un curs acreditat impreună cu Casa Corpului Didactic cu titlul Motivația elevilor și a profesorilor.

Am conceput partea de specialitate a proiectului Dezvoltare cu zâmbete in cadrul liniei de finanțare POCU 4,2 cu împlicarea a trei comunități Micula, Lazuri și Botiz.

Am acordat consiliere de specialitate şi suport pe diferite teme specifice pentru Centrul din Cidreag al Asociației BUKI.

Am organizat și derulat 3 cursuri de formare de Formator acreditate ANC, ca rezultat al cursurilor avem în baza de date  82 noi potențiali formatori.

Am elaborat documentații pentru acreditarea serviciilor sociale pentru Asociația Club sportiv Caiac Smile și am acordat consiliere și sprijin în dezvoltarea organizației.

Am elaborat documentele și am obținut  acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru Primăria Comunei Micula.

Am progresat în dezvoltarea relațiilor cu entități de specialitate din străinătate: Asociația Play Back din Budapesta , Asociația Home Consult din Linz Austria precum și cu Universitatea din Voralberg catedra de stiinţe sociale.

Am colaborat cu asociaţia MSKSZMSZ din Debrecin în cadrul unui proiect finanțat EFOP prin care am participat la elaborarea unui studiu privind bunele practici cu privire la proiectele destinate romilor. 

Planul pentru anul 2020:

  • Dezvoltarea unui curs de formare pentru tineri având la bază nevoile lor.

  • Proiect de finanțare Curs de managementul schimbării bazat pe valori.

  • Dezvoltarea persoanelor cu dizabilități tehnici de motivare .

  • Consiliere

  • Organizarea de cursuri acreditate și necreditate la solicitare

Venituri totale :68834 lei

Cheltuieli totale :63489 lei

 

Mulţumim din suflet voluntarilor şi susţinătorilor pentru sprijin pe tot parcursul anului 2019!