Raport anual 2018

Scopul întregii vieți nu este alta decât fezvoltarea. Totul ce ste viu are dreptul inalienabil, la dezvoltarea de care este capabil.

Wallace D.Wattles

În anul 2o18 Asociația Progress Art a avut următoarele activități:

Activități sociale:

- Consilierea Asociației Noé Partium în privința unei dezvoltări infrastructurale și în scrierea unui proiect transfrontalier RO-HU, eliberarea conceptului și consolidarea parteneriatelor precum și a documentației aferente.

- Dezvoltarea competențelor de gospodărire în cadrul programului școlar ” Școala altfel” la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu din Carei, pentru elevii participanți în sistemul dual de învățământ. Elevi care au optat să participe la această formare au fost foarte activi și interesați, modul de învățare bazată pe experiențe aduce motivație pe termen lung participanților pentru folosirea efientă a resurselor de care dispun.

- Am identificat o platformă de colaborare cu Asigurări NN în ceea ce privește dezvoltarea de competențe financiare în cadrul competențelor de gospodărirre în Carei, care s-a dovedit a fi una benefică pentru toate părțile.

- Am continuat colaborarea cu Autonet Import SRL- vel și Școala Hám János, în ceea ce privește sistemul motivațional a elevilor din școala duală, inclusiv cu actorii principali ai acestu proces: profesorii,coordonatorii centrelor de service, părinții elevilor. Modulele de formare au fost dezvoltate și puse în practică cu succes în funcție de necesitățile de formare a grupului țintă. Cu ocazia recrutării elevilor am avut ocazia să discutăm cu părinții elevilor despre avantajele sistemului de învățământ dual și conștientizarea valorilor din învățământul dual la Satu Mare, Ardud, Micola, Cidreag și Viile Satu Mare

- La cererea Consiliului Județean am condus o delegație de profesori și oameni de afaceri în Germania, județul Obstahl unde au vizitat instituții de formare în sistem dual și firme care sponzorizează și colaborează cu astfel de instituții în vederea dezvoltării parteneriatelor dintre cele două județe pe teme similare.

- Am susținut Spitalul Județean de Urgență Satu Mare în aprovizionarea de materiale necesare conform unui contract de colaborare.

Servicii oferite:

- Consilere și coaching pentru conducerea BuKi, o asociație germană, elaborarea planului strategic, recrutare de personal specializat, dezvoltarea rețelei de parteneriate atât în țară cât și în străinătate.

- Formări: Curs de formare de formatori acreditați ANC din 21 de persoane care au depus cu succes examenul de absolvire și au constituit un grup de susținere a profesioniștilor în formare.

- La cererea CREST AM ȚINUT O PREZENTARE ÎN Cluj la Conferința ”Importanța continuității serviciilor și a comunicării între prestatorii de servicii medicale” pentru profesioniști din domeniul sănătății.

- Am ținut o formare cu numele de “Open eye” pentru formatorii cu experiență ai Az Autonet Import SRL care s-a finalizat cu succes și diplome de absolvire.

- Rețeaua ca oportunitate- modul de formare cu elemente motivaționale pentru cei 18 coordonatori de rețea ai Autonet Import SRL.

- Am ținut module de creștere a motivației pentru elevii Școalei Hám János pentru clasele de bucătar-ospătarcu 4 ocazii în tematicile de: tehnici de învățare, competențe de găzduire, sănătate și familie, relațiile noastre.

Proiecte:

Partnerségben a mikolai önkormányzattal și Asociația Noe Pártium am căștigat un proiect social de dezvoltare infrastructurală în care se va construi un centru de îngrijire la domiciliu și o sală de formări.

În colaborare cu Asociația MSKSZMSZ, Ungaria, Debrecen am participat la proiectul EFOP 5.2 cu derulare în trei țări, România, Ungaria, Slovacia, cu scopul de a sumariza proiectele de integrare a rommilor și de formare a specialiștilor din domeniu.

În colaborare cu teatrul independent OSONÓ, cu susținerea AFCN am organizat prezentări de teatru pentru elevii mai multor licee în Satu Mare la Liceul Kölcsey Ferenc, Református gimnázium și Hám János cu titlul “Piknik pe un covor japonez”.

Eveniment

În data de 8-9 septembrie a avut loc organizarea primului eveniment de dezvoltare comunitară al Asociației Progress cu titlul ”Dragostea de zi cu zi” cu scop caritabil. Participanții s-au putut bucura de o expoziție de arte plastice, prezentarea unei cărți de ocopsihologie și teatru play back pe lăngă prezentări profesionale.

În anul 2018 asociația noastră și-a concentrat resursele pe dezvoltările personale și comunitare, ocazie prin care mulțumim și susținătorilor noștri inclusiv voluntarilor noștri și celor care ne-au susținut activitatea prin 2% din impozitul lor.

Venituri: 79027

Cheltuieli: 69471

Szabó Mária Laura

Director General