Activitati

2017 - Raport anual de activitate

Asociația Progress Art Satu Mare

"Adevăratul înțelept este cel care știe un singur cuvânt: a iubi."
(Sf. Brigitta a Suediei)

    
În cursul anului 2017 acest motto a stat la baza activităților noastre atât la planificarea, cât și la realizarea acestora. A fost un an cu multe încercări și căutări de drumuri care a adus și rezultate pe măsură. Am avut parte de sprijinul conducerii, colegilor, voluntarilor, partenerilor, a membrilor de familie și susținătorilor noștri cerești. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor pentru ajutorul și susținerea de care au dat dovadă.

  • Activităţi sociale

Programe:

- Consiliere pe baza discuţiilor în prealabil pentru organizaţiile civile în următoarele domenii: dezvoltarea persoanelor aflate în conducere, căutarea posibilităţilor de finanţare şi alegerea lor, managementul resurselor umane, voluntariat organizaţional, economie.
- Coaching în management pentru  asociația româno-germană BuKi cu activitate în domeniul asistenței copiilor de etnie romă.
- Consiliere privind fazele necesare implementării concepției sociale și acreditarea ca furnizor de servicii sociale pentru Organizația Greco-Catolica Caritas Satu Mare.
- Consiliere în dezvoltarea concepției de acordare a serviciilor sociale și acreditare ca furnizor de servicii sociale pentru Asociația Noe Partium.
- Suport în organizarea evenimentului de deschidere oficială a „Casa Zâmbetelor”.

-Consiliere privind noile direcții de dezvoltare, care presupunea pregătirea unui plan de analiză și intervenție, la cererea organizației germane Renovabis în folosul Asociației Caritas București. Folosind o abordare holistică pentru efectuarea analizei, am stabilit situația actuală a organizației din mai multe puncte de vedere și, împreună cu Directorul general am elaborat un grafic de implementare.

Proiecte:

- Acord de colaborare cu Asociația Publică din cadrul Centrului de Resurse Umane (Ökörítófülpös, Ungaria, 01.03.2017) privind temele: implementarea programelor profesionale comune, formare profesională, educația adulților.


- Pregătirea și elaborarea unui proiect transfrontalier româno-ungar privind dezvoltarea serviciilor sociale.
- Ne-am asumat un parteneriat cu Asociația FIX din Vásárosnamény (Ungaria), în vederea derulării unui proiect comun transfrontalier-EFOP, privind efectele economiei sociale și posibilitățile de formare pentru cei care  o desfășoară.
- Împreună cu firma Autonet Import a fost stabilită o cooperare pentru elaborarea și menținerea unui sistem de motivare a tinerilor și actorilor din procesul educațional privind clasele profesionale din Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Hám János’’. În cadrul acestui program s-au derulat mai multe evenimente: popularizarea  claselor profesionale în rândul elevilor de clasa a VIII-a, în Satu Mare, Ardud, Viile Satu Mare, Oar, Lazuri și Nisipeni; deschiderea anului școlar; întâlnirea cu profesorii, întâlniri cu persoanele aflate în coordonarea atelierelor; cursuri de formare pentru tineri: „Tehnici de învățare”, „Gestionarea resurselor”, „Pregătire pentru sărbători”.
- „Gospodarul deştept!“ (Dezvoltarea competențelor financiare): împreună cu reprezentanții NN, în cadrul săptămânii „Școala altfel” am derulat un curs de formare, cu durata de o săptămână pentru tinerii care urmează programul de educație duală la Grupul Școlar Tehnologic Simion Bărnuțiu din Carei. Tinerii care au candidat pentru cursul de formare au fost foarte activi și interesați, învățarea experiențială asigurând motivația pe termen lung pentru utilizarea eficientă a resurselor. Ca urmare a interesului crescut pentru program și a feedback-ului pozitiv, continuăm derularea acestui program!

Voluntariat:

- Ne-am înscris pe platforma de voluntariat VOLO și programul de voluntariat al Fundației Hans Lindner , așteptăm înscrierea persoanelor care vor să-și dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinea prin muncă de voluntariat. În cursul anului am avut mai mulți tineri voluntari, dar și profesioniști, care s-au oferit să susțină asociația prin cunoștințele lor speciale.
- Am participat la Festivalul Voluntariatului organizat în centrul orașului Satu Mare cu participarea ONG-urilor active în domeniu.

  • Servicii

Training dedicat pentru cei dornici de progres

- Cursul de Formare a formatorilor cu durata de 90 de ore, recunoscut de Ministerul Muncii și Educației, cu 20 de participanți, s-a finalizat cu succes. Cursanții și-au însușit abilitățile de formator în propriile domenii de competență, pentru a-și putea transmite cunoștințele și experiențele acumulate. Participanții veniți din diferite arii de specializare, și-au dezvoltat aptitudinile, nu numai învățând de la traineri, formatori cu experiență, ci inspirându-se și din experiența celorlalți cursanți, prin metodele interactive de lucru.
- Tehnici de învățare, pentru elevii de la Colegiul Național Kölcsey Ferenc din Satu Mare.


Cursuri în cadrul instituției pentru angajați și beneficiari
 
Traininguri în Iași pentru specialiștii Caritas:
- Am organizat un pachet de instruire cu tema „Creare de resurse și lobby”, bazat pe metode interactive pentru 30 de participanți, în perioada 19-20 ianuarie 2017, sub îndrumarea a doi formatori. Feedback-ul a fost pozitiv în concordanță cu obiectivul țintă, iar cunoștințele experimentale pot fi incluse în activitate.
- Curs de Dezvoltare a managementului/Leadership pentru 21 de participanți, între 24-26 aprilie 2017. Scopul era dezvoltarea competențelor de conducere prin metode de învățare bazate pe experiență. Diversitatea feedback-ului poate fi măsurat și prin faptul că, descrierea celor învățate a fost realizată de către unul dintre participanți prin două poezii despre leadership.

- Am susținut o sesiune de formare pentru profesorii Colegiului Național Kölcsey Ferenc la ceainăria Shambala din Satu Mare.

                                                                             

Altele:      

- Am participat la VOLO – SociONGFest, un eveniment destinat promovării voluntariatului la Oradea, precum și la Conferința Asociației Yuppi - „Ajută-ne să schimbăm viețile copiilor cu boli cronice”,  ca și prezentatori în tema motivării personalului de specialitate și voluntarilor care lucrează cu copii bolnavi.

- Am susținut o sesiune de formare spirituală legată de Advent credincioșilor greco-catolici.

Buget anual:
- Venituri totale: 51.546 lei,
- Cheltuieli totale: 49.994 lei.


Activitățile Asociației Progress Art în prima jumătate a anului 2017
 
Conform planului nostru anual, în anul 2017 ne-am continuat activitățile:
Serviciile noastre:
  • Traininguri în Iași pentru specialiștii Caritas:
Pe tema Creare de resurse și lobbyam organizat un pachet de instruire, bazat pe metode interactive pentru 30 de participanți, în perioada 19-20 ianuarie, sub îndrumarea a doi formatori. Feedback-ul a fost pozitiv în concordanță cu obiectivul țintă, iar cunoștințele experimentale pot fi incluse în activitate.
 
Curs de Dezvoltarea managementului / Leadership pentru 21 de participanți, între 24-26 aprilie. Scopul este dezvoltarea competențelor de conducere prin metode de învățare bazate pe experiență. Diversitatea feedback-ului poate fi măsurată și prin faptul că, descrierea celor învățatea fost realizată de către unul dintre participanți prin două poezii.
  • Caritas București: pregătirea unui plan de analiză și intervenție, la cererea organizației germane “Renovabis”. Folosind o abordare holistică pentru efectuarea analizei, am analizat situația actuală a organizației din mai multe puncte de vedere și, împreună cu liderul, am elaborat împreună graficul de implementare.

  • Organizația greco-catolica Caritas Satu Mare: consiliere privind fazele necesare implementării concepției sociale.
  • Acord de colaborare cu Asociația Publică din cadrul Centrului de Resurse Umane (Ökörítófülpös, Ungaria, 01.03.2017) privind temele: implementarea programelor profesionale comune, formare profesională, educația adulților. 

Activitățile noastre sociale:
-„Gospodarul deştept!“(Dezvoltarea competențelor financiare): în luna aprilie, în cadrul săptămânii „Școala altfel“, formare de o săptămână pentru tinerii care urmează programul de educație duală la Grupul ȘcolarTehnologic Simion Bărnuțiu din Carei. Tinerii care au candidat pentru cursul de formare au fost foarte activi și interesați,învățarea experiențială  asigurând motivația pe termen lung pentru utilizarea eficientă a resurselor. Urmare a interesului mare pentru program și a feedback-ului pozitiv, continuăm derularea acestui program!
 
 
- Împreună cu asiguratorul NN am identificat o interfață de colaborare privind dezvoltarea competențelor de management a tinerilor din Carei. Programul s-a încheiat cu rezultate foarte bune.
- Împreună cu firma Autonet Import, în luna mai a fost stabilită o cooperare pentru elaborarea și menținerea unui sistem de motivare a tinerilor și a părinților lor, referitor la cursuri și la dezvoltare.
- Împreună cu directorul Grupului Școlar Teologic Romano-Catolic“Hám János”, popularizareapornirii claselor profesionale în rândul elevilor de clasa a VIII-a, cu participarea și a părinților lor, în Satu Mare, Ardud,Viile Satu Mare, Oar, Lazuri și Nisipeni.

2016 - Raport anual, Asociația Progress Art
 
Asociația noastră a fost înființată în 25 martie 2015, la inițiativa unor persoane,împărtășind valori și puncte de vedere similare,în scopul realizării unei misiuni comune.
Întâlnirile și discuțiile comune vesele au dus la nașterea unei echipe motivate, care a început să lucreze în mod oficial în iulie 2016. Am elaboratviziunea și misiunea organizațională.Totodată, am definit valorile noastre comune, ce au servit drept bază pentru planul nostru strategic pe trei ani.

Valorile și principiile noastre: iubire, responsabilitate, prevenire, servicii personalizate, utilizarea resurselor existente.

În munca și viața noastră este important să ținem cont de convingerea noastră, conform căreia  "Credem că fiecare schimbare începe cu propria schimbare. Pentru a schimba lumea din jurul nostru, este esențial să cunoaștem și să ne dezvoltăm valorile noastre interioare ".

Activitățile noastre

Formările noastre: Identitate organizațională pentru 92 de persoane, Structura organizatorică cu participarea a 80 de persoane. Management economic pentru 17 manageri, Comunicare asertivă cu participarea a 64 angajați și 18 manageri, Atragerea de fonduri (Fundraising) și lobby pentru 30 de manageri, Colaborare, comunicare și team building pentru 20 de participanți, adică în total: dezvoltare pentru 321 de persoane.

Consultanță: Referitor la procesul strategic, pentruo organizație regională cu 100 de angajați, Dezvoltarea unei concepții și consiliere pentru o instituție care furnizează servicii sociale.

Facilitare de proces: Dezvoltarea unei strategii în domeniul serviciilor sociale pentru 4 manageri, pe o perioadă de 2 zile.

Moderare: Comunicarea strategiei cu participarea a 87 de persoane.

În anul 2016, în decursul a 5 luni am trimis 10 oferte pentru diferite instituții, în primul rând, cu subiecte de instruire și consiliere, din care au rezultat 4 contracte. Am stabilit 10 parteneriate cu ONG-uri, cu administrații locale și alte instituții din regiune. Am aplicat pentru 2 proiecte, dintre care una a fost câștigată, referitor ladesignul imaginii organizației.

În domeniul social:

- acordăm sprijin continuu Asociației Noé Partium în domeniul administrării, dezvoltării și organizării de evenimente;

- am oferitdezvoltareacompetențeieconomicepentrutineriiabsolvențiaișcoliidin Carei, care promoveazăeducațiaduală.

În organizarea și implementarea activității ne-au ajutat 2 angajați, 4 colaboratori externi și 2 voluntari permanen ți. Este o caracteristică a resurselor noastre umane, faptul căs untem o echipă entuziastă și motivată, cu un capital de încredere înalt, care susține progresul. Constatăm faptul că, spiritualitatea, meditația de dimineață apar și în cursurile de formare. Totodată, acestea apa și în munca și dezvoltarea noastră cotidiană. Aceste sunt integrate cele trei niveluri: fizic, mental și spiritual.
 
Planurile noastre pentru anul 2017:
În anul următor, asociația noastră va începe să-și dezvolte serviciile pe mai multe niveluri pentru persoanele și grupurile care doresc să acționeze pentru propria lor dezvoltare sau pentru dezvoltarea comunității. Acestea sunt:
  • instruiri pentru cei care doresc să evolueze;
  • instruiri pentru întreprinderi;
  • instruirea în mediu instituțional, pentru angajați și beneficiari.

Începem formarea online prin site-ul nostru web.

Până la sfârșitul anului, vom avea un spectacol caritabil, care îi va ajuta pe tineri să-și dezvolte competențele pentru a duce o viață cât mai împlinită.

Raport financiar:
Venituri:
25.410,00 RON
Cheltuieli:
22.807,95 RON

Motto-ul nostru: "Cu adevărat înțelept este cel care știe un singur cuvânt: a iubi."
(Sf. Brigitta din Suedia)

Ne-am făcut munca cu iubire, și în continuare suntem convinși, că aceasta este singura modalitate care asigurăacea calitate deosebită, ceea ce reprezintă baza dezvoltării durabile pe cele trei nivele: fizic, mental și spiritual.

Pe această cale, doresc să transmit recunoștință și mulțumiri tuturor celor care au colaborat cu noi.

În numele echipei Progress Art,
Mária Laura Szabó
Director general


Asociația Progress Art a fost înființată în 2015!
 

Echipa noastră entuziastă, care în mod regulat arborează simbolul dezvoltării pe steagurile sale, s-a întâlnit, a vorbit și a planificat de mai multe ori perspective pe termen scurt și pe termen lung, bazându-ne pe experiența noastră.
În februarie deja am știut că denumirea noastră va fi arta dezvoltării: Progress Art.
Documentele de bază au fost finalizate în 25martie, este ziua de naștere a asociației„Buna Vestire”, sărbătoarea binecuvântatei Fecioarei Maria, care susține atitudinea noastră de abundență în munca și în activitățile noastre.
În luna august, asociațias-a înregistrat oficial.
În luna septembrie am scris prima prezentare a organizației, care a inclus viziunea noastră, crezul nostru și grupul țintă.
Sigla organizației este: simbolul Floarea Vieții.

Vă rugăm, completați formularul de mai jos:
* Numele
* E-mail
* Telefon
* Mesaj
* Codul Captcha