Tevékenységek

2017 - Éves beszámoló
Szatmárnémeti Progress Art Egyesület
 

"Igazán az bölcs, aki egyetlen szót ismer: szeretni."
(Svéd Szent Brigitta)

    
A 2017-es év folyamán ez a mottó szolgált alapul minden tevékenységünk tervezésénél és megvalósításánál egyaránt. Ez egy olyan év volt, melyben sok megpróbáltatás ért minket, kerestük utunkat, és ezek következtében olyan eredmények is születtek, melyek átlagon felüliek. Éreztük a vezetőség, kollégáink, önkénteseink, partnereink, családtagjaink és az égi segítők támogatását. Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni a támogatást és segítséget.

  • Szociális tevékenységeink

Programok:

- Előzetes egyeztetés alapján történő tanácsadás civil szervezetek számára a következő területeken: vezetői szerepben lévő személyek fejlesztése, pénzügyi finanszírozási lehetőségek keresése és azok kiválasztása, humánerőforrás menedzsment, szervezeti önkéntesség, gazdaság.
- Vezetői coaching a BuKi román-német, a roma gyerekek segítését szolgáló tevékenységi területen dolgozó   egyesület számára.
- Tanácsadás a Szatmárnémeti Görögkatolikus Caritas Szervezet számára a szociális koncepció végrehajtásának fázisait és szociális szolgáltatások akkreditálását illetően.
- Tanácsadás a Noe Partium Egyesület számára a következő területeken: szociális szolgáltatás-koncepciójának kidolgozása és szociális szolgáltatások akkreditációja, valamint támogatás a Mosolyház hivatalos megnyitójának szervezésében.

                                                                                           
- Tanácsadás, a német Renovabis szervezet felkérésére, új fejlesztési irányzatokra vonatkozóan, melynek feltétele volt egy szervezeti elemzés és egy beavatkozási terv elkészítése, és amely a Bukaresti Caritas Szervezet  fejlődését  szolgálja. Holisztikus megközelítésre alapozva az elemzés során rávilágítottunk a szervezet aktuális  helyzetére több szemszögből is. A vezérigazgató segítségével megalkottuk a beavatkozási  grafikont.

                                                                                           

Projektek:

- Együttműködési megállapodás a Human Center Közhasznú Egyesülettel (Ökörítófülpös, Magyarország, 2017.03.01) a következő témakörökben: közös szakmai programok megvalósítása, szakmai képzések, felnőttoktatás, valamint román-magyar határon átívelő projekt előkészítése és kidolgozása szociális szolgáltatások fejlesztésének témájában.

                                                                                             
- Partneri kapcsolatot vállaltunk a vásárosnaményi FIX Egyesülettel (Magyarország) egy közös, határon átívelő EFOP projekt lebonyolításában, melynek témái: a szociális gazdaság hatásai és képzési lehetőségek azok számára, akik ezzel foglalkoznak.
- Az Autonet Import céggel együttműködve kialakításra és fenntartásra került egy motivációs rendszer a Hám János iskolában lévő szakosztályok fiataljai és rendszer szinten a kapcsolódó szereplők számára. E program keretén belül megrendezésre került több esemény: a szakosztályok népszerűsítése a VIII. osztályos diákok körében Szatmárnémetiben, Erdődön, Szatmárhegyen, Óváriban, Lázáriban és Sándorhomokon; évnyitó; találkozások a tanárokkal és a műhelyek koordinátoraival; képzések diákok számára: “Tanulási technikák”, „Erőforrások kezelése”, „Ünnepre való felkészülés” címmel.                                                                                             
- „Gazdálkodj okosan!” (Pénzügyi kompetenciák fejlesztése): az NN Biztosító képviselőivel az „Iskola másként” keretein belül egy egy hetes képzésre került sor duális oktatásban résztvevő diákok számára Nagykárolyban a Simion Bărnuțiu Technológiai Líceumban. A képzésen résztvevő diákok nagyon aktívak és érdeklődőek voltak a témák iránt, az erőforrások hatékony felhasználásáról szóló tapasztalat alapú tanulás/tanítás pedig hosszútávú motivációt biztosít nekik. A program iránti fokozott érdeklődés és a pozitív visszajelzések eredményeképpen folytatjuk ennek kibontását, bővítését!

                                                                                                 

Önkéntesség:

- Beiratkoztunk a VOLO és a Hans Lindner Alapítvány önkéntes programjába és várjuk azon személyek beiratkozását, akik szeretnék bővíteni tudástárukat, fejleszteni készségeiket és attitűdjüket önkéntes munka által. Az év során sok önkéntes fiatal, és sok szakember is támogatta szaktudásával egyesületünket.
- Részt vettünk a Szatmárnémeti központjában megrendezett Önkéntesség Fesztiválján több aktívan működő non-profit szervezettel együtt.

                                                                                               

 

  • Szolgáltatások

Képzés fejlődni vágyóknak

                                                                                                                                                

- A Képzők képzője 90 órás kurzus, mely a Munka- és Oktatásügyi Minisztérium által is elismert, 20 résztvevővel sikeresen véget ért. A képzés során a résztvevők képzői képességekre tettek szert, melyeket felhasználhatnak saját kompetenciáiknak megfelelő szakterületeken, hogy megfelelően adhassák át tudásukat és tapasztalataikat másoknak. A különböző szakterületről érkező személyek nem csak a trénerektől tanultak által, hanem egymás tapasztalataiból inspirálódva is fejleszthették önmagukat, képességeiket interaktív módszerek segítségével.
- Tanulási technikák a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai számára.

Képzések intézményi környezetben, alkalmazottak és kedvezményezettek számára
 
Képzések Iași-ban a Caritas szakemberei számára:
- Erőforrásteremtés és lobby témában két tréner vezetésével egy interaktív módszereken alapuló képzési csomagot szerveztünk 30 résztvevő számára 2017. január 19-20. között. A képzés céljára vonatkozóan pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől, az itt szerzett tapasztalati tudás pedig beépíthető a mindennapi tevékenységekbe.
- Vezetőfejlesztés/Leadership képzés 21 résztvevő számára 2017. április 24-26. között. A képzés célja: a vezetői kompetenciák fejlesztése tapasztalati tanulási módszerekre alapozva. A visszajelzések sokszínűségét tükrözi az is, hogy a képzésen a vezetőfejlesztésről tanultakat az egyik résztvevő két vers formájában foglalta össze.

                                                                                    
 - A Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanárai részt vettek egy, az egyesületünk által vezetett fejlesztésben, mely a szatmárnémeti Shambala teázóban került megrendezésre.

                                                                                         

Egyebek:      

- Részt vettünk a VOLO - Szociális Civil Szervezetek Regionális Fesztiválján (SociONGFest) Nagyváradon, melynek célja az önkéntesség támogatása, illetve a Yuppi Egyesület által szervezett konferencián - „Segíts, hogy megváltoztassuk krónikus betegségekkel élő gyerekek életét” -, melyen a beteg gyerekekkel dolgozó szakemberek  motiválásáról tartottunk előadást.

                                                                                                           

 

-Spirituális programot tartottunk görögkatolikusok számára Advent ünnepének alkalmából.

                                         

Éves költségvetés:
- Bevétel: 51.546 lej,
- Kiadás: 49.994 lej.


A Progress Art Egyesület 2017 első félévben végzett tevékenységei
Az éves tervünknek megfelelően 2017-ben folytatódtak a megkezdett tevékenységeink.
Szolgáltatásaink:
  • Képzések Iaşi-ban a Caritas szakemberei számára:
Forrásteremtés és lobby témakörben 30 résztvevő számára interaktív módszerekre épülő  képzéscsomagot tartottunk január 19-20. között két tréner vezetésével. A visszajelzések a kitűzött célnak megfelelően pozitívak voltak, a tapasztalati tudás beépíthető a tevékenységbe.
 
Vezetőfejlesztés/Leadership képzés 21 résztvevő számára április 24-26. között. A cél a vezetői kompetenciák fejlesztése élményalapú tanulási módszereken keresztül. A visszajelzések  sokszínűsége abból is lemérhető, hogy egy résztvevő vers formában írta le a tanultakat.
  • Bukaresti Caritas: elemzés és beavatkozási terv elkészítése a Renovabis németországi szervezet felkérésére. Az elemzéshez a holisztikus szemléletet alkalmazva több szempontból megvizsgáltuk a szervezet jelenlegi helyzetét és a vezetővel közösen állítottuk össze a megvalósítási ütemtervet.

  • Görögkatolikus Caritas Szatmár: tanácsadás a szociális koncepció megvalósításának lépéseire vonatkozóan.
  • Együttműködési megállapodás a Human Center Közhasznú Egyesülettel (Ökörítófülpös, 2017. 03. 01.) a következő témakörökben: közös szakmai programok megvalósítása, szakmai képzések, felnőttoktatás. 

Szociális tevékenységeink:
- “Gazdálkodj okosan!”: áprilisban az “Iskola másként” keretében egyhetes képzés Nagykárolyban a Simion Bărnuţiu Technológiai Líceum duális oktatásba bevont fiataljai számára. A képzésre jelentkező fiatalok nagyon aktívak és érdeklődőek voltak, az élményszerű tanulás hosszútávú motivációt biztosítva az erőforrások hatékony felhasználására. A nagy érdeklődésre és pozitív visszajelzésekre való tekintettel programunkat folytatjuk!
 
- Az NN biztosítóval együttműködési felületet azonosítottunk be a fiatalok gazdálkodási kompetenciájának fejlesztésében Nagykárolyban, a program nagyon jó eredménnyel zárult.
- Az Autonet Import céggel májusban együttműködés jött létre egy, a fiatalok és szüleik motivációját támogató rendszer kialakításában és fenntartásában, képzések és fejlesztésekre vonatkozóan.
- A Hám János Iskolaközpont nevelési igazgatójával közösen a szakosztályok beindításának népszerűsítése nyolcadikos diákok és szüleik részvételével Szatmárnémetiben, Erdődön, Szatmárhegyen, Óváriban, Lázáriban, és Sándorhomokon.

2016 - Éves Beszámoló Progress Art Egyesület
 
Egyesületünk 2015. március 25-én alakult hasonló értékrenddel és szemlélettel rendelkező magánszemélyek kezdeményezéséből egy közös küldetés megvalósítása érdekében.
A jókedvű közös találkozások, beszélgetések egy motivált csapat megszületéséhez vezettek, ami 2016. júliusában elkezdett hivatalosan is tevékenykedni. Megalkottuk a szervezeti missziót, víziót és meghatároztuk közös értékeinket, amelyek alapul szolgáltak a hároméves stratégiai tervünkhöz.
Értékeink és alapelveink: szeretet, felelősség, megelőzés, személyre szabott szolgáltatások, meglévő erőforrások felhasználása. 
A munkánkban és életvitelünkben fontos a hitvallásunk szem előtt tartása, miszerint „Hisszük, hogy minden változás a saját változásunkkal kezdődik. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a körülöttünk lévő világot, elengedhetetlen a belső értékeink ismerete és fejlesztése.”
Tevékenységeink: 
Képzéseink: Szervezeti identitás 92 személy számára, Szervezeti struktúra 80 személy részvételével, Gazdasági menedzsment 17 vezető számára, Asszertív kommunikáció 64 alkalmazott és 18 vezető részvételével, Forrásteremtés és lobby 30 vezetőnek, Együttműködés, kommunikáció és csapatépítés 20 résztvevőnek, vagyis összesen: fejlesztés 321 személy számára.
Tanácsadás: Stratégiai folyamatra vonatkozóan egy 100 alkalmazottal bíró regionális szervezetben, Koncepció kidolgozása és tanácsadás egy szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény számára.
Folyamat facilitálás: Stratégia kidolgozása szociális területen 4 menedzsmenti személy számára, 2 napon keresztül.
Moderáció: Stratégia kommunikálása 87 személy részvételével.
A 2016-os évben 5 hónap alatt 10 ajánlatot küldtünk különböző intézmények számára, elsősorban képzések és tanácsadás témakörökben, amelyekből 4 szerződés született.
10 partnerségi kapcsolatot építettünk ki a régióban civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, és más intézményekkel.
2 pályázatot írtunk, amiből az egyik nyert, a szervezet arculatkialakítására vonatkozóan.
Szociális téren:
- folyamatos támogatást nyújtunk a Noé Partium Egyesületnek ügyintézés, fejlesztés és rendzvényszervezés terén;
- a fiatalok gazdálkodási kompetencia-fejlesztését pedig felajánlottuk a Nagykárolyban működő duális oktatást elsőként promováló iskolának.
A tevékenység megszervezésében és lebonyolításában 2 alkalmazott, 4 bedolgozó és 2 állandó önkéntes volt segítségünkre. A humánerőforrásunkra jellemző, hogy lelkes, motivált csapat, magas a bizalmi tőke, ami támogatja az előrehaladást. Azt tapasztaljuk,hogy a mindennapi munkánkban és a fejlesztésekben megjelenik a spiritualitás, szokássá alakult a reggeli meditáció és a képzésekben a három szint megjelenítése: fizikai, mentális és spirituális.
Terveink 2017-re:
Egyesületünk a jövő évben több síkon is elkezdi a szolgáltatásait fejleszteni olyan személyek és csoportok számára, akik hajlandóak tenni saját vagy közösségük fejlődéséért.
  • Képzések fejlődni vágyóknak;
  • Képzések vállalkozások számára;
  • Képzések intézményi környezetben, alkalmazottak és kedvezményezettek számára.
Beindítjuk az online képzéseinket az internetes weboldalunk segítségével.
Az év végéig egy jótékonysági előadást tartunk, aminek a bevételével a fiatalok teljes élethez szükséges fejlődésüket támogatjuk.
Pénzügyi jelentés:
Jövedelmek:
25.410,00 RON
Költségek:
22.807,95 RON
Mottónk: „Igazán az bölcs, aki egyetlen szót ismer: szeretni.” (Svéd Szent Brigitta)
A munkánkat szeretettel végeztük és a jövőben is meggyőződésünk, hogy csak így tudjuk biztosítani azt a minőséget, ami a fejlődés három szintjén – fizikai, kognitív és spirituális −, való fenntarásának a záloga.
Hála és köszönet mindazoknak, akik velünk voltak ezen az úton.
A Progress Art csapata nevében:
Szabó Mária Laura,
vezérigazgató

2015-ben megalakult a Progress Art Egyesület!
Lelkes csapatunk, akik zászlóikra tűzték a fejlődés szimbólumát rendszeresen, több alkalommal találkoztunk, beszélgettünk és terveztünk rövid és hosszú távlatokat bejárva a többéves tapasztalatainkra építve jövőképünket.
Februárban már tudtuk, hogy a fejlődés művészete lesz a nevünk: Progress Art.
Márciusban elkészültek az alapdokumentumok. Március 25.  az egyesület születésnapja,  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, ami a bőségszemléletünket támogatja munkánkban és tevékenységeinkben.
Augusztusban megérkezett a hivatalos bejegyzés.
Szeptemberben az első szervezeti bemutatót írtuk meg, ami tartalmazta a küldetésünket, hitvallásunkat és a célcsoportot.
A szervezet logója: az életvirág szimbóluma.