Éves tevékenységi beszámoló 2019

A Progress Art Egyesület az előző évekhez hasonlóan 2019 ben is támogatta tevékenységeivel a Noé Partium Egyesületet: koncepció és pályázati dokumentáció elkőkészitésével, szakmai tanácsadással. Novemberben aktivan részt vett a „Mosolytól a nevetésig” forrásteremtő rendezvény megszervezésében.

A duális oktatásban résztvevő IXC, XC, XIC  osztályok  diákjainak  számára a Hám János iskolaközpontban életviteli kompatencia fejlesztési modulokat tartottunk. Az eredményeink mérhetőek a fiatalok magatartásának a változásában és a tőlük kapott pozitív feedbackekből is. A motivációs és képzési tevékenységek a 2019-2020-as tanévben kibővültek Kolozsvár, Szucsáva és Dornavátra városokra is.


A Hám János iskola, X.es elméleti osztályából, felkérésre konfliktuskezelő modult dolgoztunk ki, amelyet eredményesen alkalmaztunk az osztályközösségben

Kidolgoztuk a dokumentációt egy akkreditált képzésnek a Pedagógusok házával együttműködve „A diákok és tanárok motivációja” címmel. 

Megterveztük és megirtuk a szakmai részt a „Fejlesztés mosolyogva” nevű projekt a POCU 4,2 kiirás keretén belül, bevonva három községe pogármesteri hivatalát: Mikolát, Lázárit és Batizt.

A BUKI Egyesület felkérésére szakmai tanácsadást végeztünk a Csedregi Buki ház személyzetének.

Három „Akkreditált tréner ” képzést szerveztünk meg és bonyolítottunk le, aminek az eredményeképpen az adatbázisunk kibúvült 82 új lehetséges képzővel.

A Caiac Smile Egyesület számára kidolgoztunk a szociális szolgáltatások akkreditálására vonatkozó dokumentációt, és támogatást nyújtunk a szervezet fejlesztésében.
Kidolgoztuk a dokumentumokat Mikola Község szociális szolgáltatóként való akkreditációjához.
Nemzetközi kapcsolatainkban sikerült több új parnerszervezetet megszólitani:  Budapest Play Back Egyesület, Linz Home Consult és  Voralbergben az Egyetem  Szocilis Tanszéke.

Egy EFOP által finanszírozott projekt keretein belül együtt dolgoztunk a debreceni MSKSZMSZ Egyesülettel, részt vettünk a roma közöségekkel kapcsolatos pozitív gyakorlatokról szóló tanulmány kidolgozásában. 

Tervek a 2020-as évre vonatkozóan:

- Képzések kidolgozása fiatalok számára, igényeik alapján.
- Projektfinanszírozás megteremtése az Értéken alapuló változásmenedzsment tanfolyam számára.
- Motivációs technikák fejlesztése fogyatékkal élők számára.
- Tanácsadás.
- Kérésre akkreditált és nem akkreditált tanfolyamok szervezése.

2019 Éveben a:

Bevételeink: 68834lei
Kiadások:     63489lei


Szivből köszönjük az önkéteseknek és a közösségnek támogatását!