Éves tevékenységi beszámoló 2018

Az egész élet célja nem egyébb, mint a fejlődés. Mindennek, ami, eleven elidegenithetetlen joga van a fejlődéshez, amire csak képes.

Wallace D.Wattles

2o18- ban a Progress Art Szervezet a következő tevékenységekkel szolgálta a fejlődés útján járókat:

Szociális tevékenységeink:

- A Noé Partium egyesületet tanácsadással támogattuk: egy szociális infrastruktúra bővités és egy határon átnyúló RO-HU pályázat megirásában, a koncepció és partnerség megalkotásában és a dokumentumok kidolgozásában.

- Gazdálkodási kompetenciafejlesztés az “iskola másként” keretében Nagykárolyban a Simion Barnutiu Tehnológiai Liceum duális oktatásában résztvevő fiatalok számára. A képzésre jelentkező fiatalok nagyon aktivak és érdeklődőek voltak az élményszerű tanulás hosszútávú motivációt biztositva az erőforrások hatékony felhasználására.

- NN biztositóval együttműködési felületet azonositottunk be a fiatalok gazdálkodási kompetenciájának fejlesztésében Nagykárolyban: a program jó eredménnyel zárult .

- Folytatódott az együttműködés az Autonet Import SRL- vel és a Hám János iskolaközponttal, a kidolgozott motivációs rendszerhez tartozó szereplők, diákok, tanárok és műhelyvezetők munkáját támogatta a tevékenység, amit a Progress Art szervezet szakemberei kidolgoztak és lebonyolitottak. A fejlesztések igényre alapuló témákra épültek, igazodva a célcsoportok fejlődési szintjéhez. A toborzáskor kapcsolatba kerültünk a szülőkkel és az iskolákkal, igy lehetőségünk volt a duális oktatás előnyeiről beszélni és a szakirányú képzés értékét tudatositani a résztvevők számára Szatmárnémetiben, Erdődön, Szatmárhegyen, Mikolában és Csedregben.

- A megyei tanács felkérésére egy tanárokból és üzletemberekből álló delegációt vezettünk Németországban, Obstal megyében ahol a duális oktatással kapcsolatos nevelési intézményeket és magáncégeket látogattuk meg, fejlesztve a partneri kapcsolatot a két megye között .

- Támogattuk a megyei korházat a hiányzó anyagok beszerzési eljárásában, egy együttműködési szerződés alapján.

Szolgáltatásaink:

- Vezetői tanácsadás és coaching a BuKi német- román szervezet irányitással foglalkozó személyek számára, stratégiai terv kidolgozása, személyzet kiválasztása és kiértékelése , ügyintézés, kapcsolati háló épitése belföldön és külföldön.

- Fejlesztések: egy csoport képzők-képzője részesült 21 személy, akik sikeresen levizsgáztak és megalakitották a szakmai önfenntaró csoportjukat.

-A CREST szervezet felkérésére előadást tartottunk Kolozsváron az egészségügyben dolgozó szakemberek számára “ A szolgáltatások folytonossága- a szolgáltatók közötti kommunikáció fontossága “ cimmel.

- “Open eye” elnevezéssel, megrendelésre, képzést tartottunk Az Autonet Import SRL szakmai tapasztalattal rendelkező trainereinek , ami vizsgával és diplomaosztással zárult.

- A hálózat mint esély – motiváció erősitő képzést tartottunk az Autonet Import SRL 18 hálózatvezetőjének.

- Motiváció erősitő traininget tartottunk a Hám János iskolaközpont szakács pincér IX. osztály tanulóinak, 4 alkalommal. Tanulási tehnikák, gazdálkodási kommpetenciák, család és egészség valamint kapcsolataink támakörökben.

Pályázatok:

Partnerségben a mikolai önkormányzattal és a Noe Pártium egyesülettel megnyertünk egy szociális infrastruktura fejlesztési pályázatot, amiben egy házibeteg gondozó és egy képzések számára alkalmas terem épül fel .

Partnerségben a debreceni MSKSZMSZ egyesülettel résztveszünk egy EFOP 5.2 pályázat lebonyolitásában ami három országban valósul meg Magyarország, Szlovákia és Románia, cél a roma integráció sikeres pályázatainak összesitése majd egy képzés szakemberek számára.

Partnerségben az OSONÓ független szinházzal az AFCN támogatásával szinházi előadás szervezését bonyolitottuk le Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc főgimnázium, Református gimnázium és a Hám János Iskolaközpont diákjainak bevonásával, “Piknik egy japán szőnyegen” cimmel.

Esemény

Szeptember 8- 9 én megrendezésre került a Progress Art első nyilvános közösségfejlesztő a “Mindennapi szeretet “eseménye, jótékonyságú céllal . Az eseményen pasztell képkiállitás, Ökopszihológiai alapköny bemutató, előadások és playback szinház örvendeztette meg a résztvevőket.

A 2o18- as évben szervezetünk erőforrásait az egyéni és közösségi fejlesztésre öszpontositotta köszönjük támogatóinknak akik adójuk 2% val és önkéntes munkájukkal együtt jártak velünk ezen az úton.

Bevételek: 79027

Kiadások: 69471

Szabó Mária Laura

Vezérigazgató