Éves jelentés 2020 Progress Art Egyesület

Az elektronika-automatizálás szak/duális osztályokra vonatkozóan, az AUTONET támogatásában, a Progress Art csapata az előre meghatározott tevékenységekkel a szakmai oktatást támogatta, az életviteli kompetenciák fejlesztésével ilyen formában is motiválva a diákokat. Ezen tevékenységek a 2019/2020-as évben a következők voltak:

  • A duális oktatáshoz kötött motivációs csomag folyamatos fejlesztése
  • A képzések lebonyolítása a Hám János Iskola IX. C., X. C. és XI. C. elektronika-automatizálás osztályai számára
  • Kapcsolatfelvétel Kolozsvár, Suceava és Vatra Dornei tanáraival a IX. osztály számára megtartandó képzések céljából. A IX. osztályos témákat így román nyelven is kidolgoztuk, sajnos nem minden képzés került megtartásra a járvány beköszöntése miatt.
  • Rendszeres kapcsolattartás az érintettekel.
  • Az Autonet cég által szervezett kolozsvári Mobility Show-n való részvétel, közös utazás, amely során a IX. és XI. osztályt közös foglalkozásokba, beszélgetésekbe vontuk be, ezáltal növelve a csapatszellemet és fejlesztve a csapat motivációját. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak.

Képzések

Az évfolyamok számára betervezett képzési témakörök megegyeznek a tavalyival, kiegészítve a IX. osztály esetében a „Kapcsolataink” témakört a szülőfölddel való kapcsolatunkkal, rávilágítva annak fontosságára és erősítve motivációjukat arra, hogy ne hagyják el szülőföldjüket.

A három évfolyammal megtartott képzések témakörei az 1. táblázatban vannak összefoglalva 1. táblázat Az évfolyamokkal sikeresen megtartott témakörök

Évfolyam

IX

X

XI

Témakörök

Tanuljunk tanulni – tanulási technikák

Párkapcsolatok

Karriertervezés és építés

Gazdálkodás pénzzel és más erőforrásainkkal

Célok rövid és hosszú távon

Spiritualitás és hitvilágunk

Egészség és család

Kreativitás és innováció

Hírnév

Kapcsolataink, szülőföldünk

A világjárvány beköszöntését követően sajnos abbamaradtak az élő találkozások a diákokkal, így két évfolyam utolsó témájának kibontása elmaradt. Ennek az orvoslására online vettük fel a diákokkal a kapcsolatot mind a három évfolyam esetében, az osztályfőnökök segítségével. A kapcsolatfelvételen túl online kitölthető kvízt dolgoztunk ki a számukra az eddig érintett témákra vonatkozó kérdésekkel. A kérdések vagy „igaz, vagy hamis” típusú kijelentést tartalmaztak, vagy pedig kérdést, amire a helyes választ négy lehetőség közül kellett kiválasztani. A kérdések formájára vonatkozó példát az 1. és 2. és 3. képen illusztráltuk.

Mindhárom évfolyamból voltak olyan motivált, versenyszellemű diákok, akik többször is kitöltöttek egy kvízt annak érdekében, hogy minél jobban elmélyitsék tudásukat. 

2020 volt az év amikor elbúcsúztunk az első végzős évfolyamtól, megható pillanatot jelentett számunkra . A diákok ajándékkal távoztak egy albumban örökitettük meg az elmúlt három év legszebb pillanatait és egy összefoglalót is magukkal vihettek a legértékesebb elméleti tudás részekből.

A végzős évfolyam jelentős hányada alkalmazottként folytatta a szakmai fejlődését egy diák továbbtanúlt ami számunkra azt bizonyítja, hogy az iskolának és ugyanakkor a közös munkánknak mérhető a gyümölcse a hozzáállásuk, motivációjuk tekintetében. Ezért is fontosnak tartjuk a közös munka folytatását a következő tanévekben is.

Az együttműködés a BUKI egyesülettel az előző évekhez hasonlóan folytatódott, szakmai kérdésekben mint az „ Anya- gyerek” csoport koncepciójának kidolgozása és beinditása a csedregi Buki házban, eredményesen zárúlt.

A szervezetünk előkészitette, megirta és elküldtea a dokumentációt aminek eredményének a BUKI szervezet megkapta az akreditálási elismervényt mint szocilis szolgáltató szervezet a munkaügyi minisztériumból Bukarestből.

A debreceni partnerszervezettel a MSKSZMSZ Egyesülettel az EFOP finanszirozású pályázati együttműködés gyümölcse volt Tiszaburán megtartott képzésünk :a Helyünk a világban cimmel, ennek a programnak a mottója : „Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak megkapni azt, amit akarnak.” – Zig Ziglar 

Célunk a roma közöségekben dolgozó szakemberek fejlesztése volt.A feldolgozott témák:

  • A szociális szakemberek szerepe a közöségekben
  • A romák szerepe a közöségekben
  • Roma közöségfejlesztők
  • Romák motivációja

A szervezetünk erőfeszitésekett tett forrásteremtés céljából, megirva a szakmai részét egy POCU 4.2 kiirási lehetőségnek.

A Caiac Smile Egyesület számára kidolgoztuk a szociális szolgáltatására vonatkozó minőségi előirásokra, standardokra vonatkozó dokumentációt ezáltal az egyesület megkapta a Nappali foglalkoztató “licenc” besorolását. 

A világjárvány kényszeritett a tevékenység átgondolására és alternativ módszerek kipróbálásra. 

Az év számokban :

Jövedelmeink 2o2o ban : 47675 lei

Költségeink 2o2o ban : 43423 lei

Szervezetünket támogató személyek és az önkéntes munka arra búzdit, hogy folytassuk a fejlesztői tevékenységeinket mert ezáltal értéket alkotunk és adunk a közösségeink számára.